Drept societar/comercial

Vasta experienta a Zamfirescu Racoți Vasile & Partners in domeniul dreptului societar a fost castigata atat zi de zi, cat si in cadrul unor proiecte specifice relevante de mare amploare, in diverse domenii de activitate, prin oferirea constanta de servicii de asistenta juridica unor corporatii interne si internationale de top si organismelor din structura acestora.

Ca parte a asistentei juridice zilnice, specialistii nostri asigura servicii de asistenta juridica generala in legatura cu aspecte de guvernanta societara, inclusiv asistenta juridica pe durata procesului de incorporare, redactare a documentelor societare, precum acte constitutive, acte aditionale la acestea si hotarari ale organismelor de conducere relevante, asistarea actionarilor si managerilor societatii pe parcursul adunarilor societare relevante, elaborarea politicilor interne ale societatii si implementarea strategiilor corporatiste.

De asemenea, avocatii Zamfirescu Racoți Vasile & Partners sunt implicati activ in procesul de structurare, restructurare, operare si control al societatilor comerciale, in vederea atingerii unor obiective strategice pe termen lung si sporirii valorii actionariatului.

Mai mult, avocatii nostri acorda servicii de asistenta juridica unor clienti corporatisti interni si internationali de top in cadrul tranzactiilor cu capital privat, precum acorduri ale actionarilor si structuri de asociere, si, de asemenea, in cadrul implementarii tranzactiilor comerciale sofisticate, redactarii si negocierii a diverse contracte comerciale.Pentru informatii suplimentare va rugam sa o contactati pe:


Ioana Racoti

Avocat Asociat Senior

E-mail: ioana.racoti@zrp.ro

Anca Danilescu

Avocat Asociat Senior

E-mail: anca.danilescu@zrp.ro