Dreptul muncii

Unul dintre domeniile de expertiza a Zamfirescu Racoți Vasile & Partners este dreptul muncii. In acest domeniu de activitate, societatea noastra a derulat un numar semnificativ de proiecte precum:

  • restructurarea personalului angajat al societatilor comerciale privatizate prin metode precum reconversia profesionala, concedieri individuale si/sau colective, incetare prin acordul partilor, pensionare anticipata;
  • implementarea procedurilor privind transferul angajatilor ca efect legal al transferului societatii, unitatii sau a unor parti ale acestora si/sau ca efect al transferului actiunilor (in cazul societatilor comerciale listate);
  • auditarea legala a societatilor comerciale din punctul de vedere al dreptului muncii, incluzand analiza contractelor de munca, a politicilor cu privire la siguranta si sanatatea angajatilor, a graficelor de pensii private, a politicilor privind restructurarea personalului angajat si a politicilor privind managementul resurselor umane;
  • asistenta acordata clientilor in negocierea/renegocierea si implementarea contractelor colective de munca; asistenta acordata clientilor in stabilirea si practic dezvoltarea strategiilor pentru transferul colectiv al angajatilor catre angajatori afiliati sau catre terti angajatori;
  • asistenta acordata clientilor in scopul optimizarii costurilor legate de resursele umane implicate in activitatea de productie, prin ajustarea graficului de personal; asistenta si reprezentare acordata clientilor in dispute majore avand ca obiect relatiile de munca.

Proiectele recente includ:

  • Acordarea de asistenta unei societati internationale de audit financiar in proiectul privind alinierea politicilor de resurse umane si documentatiei la legislatia relevanta din Romania si Uniunea Europeana, respectiv in dispute importante avand ca obiect relatiile de munca
  • Acordarea de asistenta unei importante institutii financiare, filiala a unui grup financiar international, in proiectul privind restructurarea de personal (incluzand, dar fara a se limita la, eliminarea pozitiilor strict specializate, cumulurile de functii, reconversia)
  • Acordarea de asistenta unei importante banci din Romania, membra a unui grup international, in proiectul privind concedierea membrilor conducerii
  • Acordarea de asistenta societatii Petrom S.A., cea mai mare societate petroliera din Romania si una dintre cele mai mari societati din Sud-Estul Europei in acest domeniu, in proiectul privind litigiile de munca, oferind clientului asistenta juridica si reprezentare permanenta in litigiile mentionate in cele de mai sus.


Pentru informatii suplimentare va rugam sa o contactati pe:


Anca Danilescu

Avocat Asociat Senior

E-mail: anca.danilescu@zrp.ro